Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn được thành lập từ năm 2001, hoạt động trong các lĩnh vực buôn bán kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh các dịch vụ nông sản. Từ một...

Xem thêm »

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Bằng khát vọng và nỗ lực không ngừng, với chiến lược phát triển linh động và bền vững,Tập đoàn Hoành Sơn phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai...

Xem thêm »

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi hỗ trợ tầm nhìn, định hình văn hóa và phản ánh các giá trị của Tập đoàn. Đó là tinh hoa và bản sắc của Tập đoàn, bao gồm các nguyên tắc, niềm tin và các triết lý về giá trị.

Xem thêm »

Lĩnh vực hoạt động


Dự án đầu tư