Tập đoàn Hoành Sơn hỗ trợ 1.000 tấn xi măng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (24/10/2017)

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, ngày 24/10/2017, thông qua Ban cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Hoành Sơn đã trao tặng 1.000 tấn xi măng hỗ trợ người dân khắc phục các công trình sau mưa bão.

Thay mặt Ban Cứu trợ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm, trách nhiệm của Tập đoàn Hoành Sơn đối với bà con tỉnh nhà. Ban Cứu trợ tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển số lượng xi măng hỗ trợ tới từng địa phương để giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bài viết khác: