Chính thức đưa vào sử dụng hệ thống Email của Tập đoàn Hoành Sơn (28/09/2016)

Ngày 26/9/2016, sau một thời gian triển khai thiết kế, lập trình và biên tập nội dung, Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) đã đưa cổng thông tin điện tử (mới) chính thức của Tập đoàn vận hành trên Internet. Hệ thống website của Hoanh Son Group được thiết kế tương thích với tất cả các thiết bị truy cập hiện nay, bao gồm: destop, laptop, tablet, smarphone.

Ngoài ra, để nâng cao tính chuyên nghiệp và vị thế thương hiệu Hoanh Son Group trước các đối tác, khách hàng, Tập đoàn Hoành Sơn cũng đã chính thức đưa hệ thống Email doanh nghiệp của Tập đoàn đi vào hoạt động.

Kể từ ngày 01/10/2016, mọi giao dịch thư điện tử của các cá nhân, bộ phận trong Tập đoàn với các cơ quan ban ngành, các đối tác, khách hàng phải được giao dịch sử dụng qua hệ thống Email của Tập đoàn.

Mỗi cá nhân là cán bộ, nhân viên của Hoanh Son Group sẽ được cấp một tài khoản Email cá nhân trên hệ thống Email của Tập đoàn theo danh sách đăng ký sử dụng được Giám đốc các Ban chức năng/các Công ty thành viên xác nhận. Sau khi được cấp tài khoản Email, các cá nhân sẽ được hệ thống cấp tài khoản thành viên website để đăng nhập vào Menu: Góc nội bộ, nơi đăng các thông tin, văn bản nội bộ của Tập đoàn Hoành Sơn.

Danh sách tài khoản Email cá nhân và các thông tin chi tiết vui lòng truy cập Menu: Góc nội bộ trên Trang chủ website của Tập đoàn Hoành Sơn hoặc phản hồi liên hệ về địa chỉ Email: info@hoanhsongroup.net

 

Ban quản lý vận hành website Hoanh Son Group

 

Các bài viết khác: