Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu 2014
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2014
Giấy khen thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2014
Chứng nhận doanh nghiệp vì người lao động năm 2015
Đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2012
Giải thưởng "Top 100 nhà lãnh đạo giỏi" năm 2014
Chứng nhận Ông Phạm Hoành Sơn - doanh nhân tiêu biểu năm 2014
Chứng nhận doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2014