Tầm nhìn - Sứ mệnh

1. Tầm nhìn

Bằng khát vọng và nỗ lực không ngừng, với chiến lược phát triển linh động và bền vững, Tập đoàn Hoành Sơn phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu trong các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác cảng biển, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh doanh vận tải và xuất nhập khẩu hàng hóa.

 

2. Sứ mệnh

Mang lại các lợi ích và giá trị cao nhất cho đối tác, khách hàng; lợi tức tối đa cho các cổ đông; môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xã hội.