QUY ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE

Chào mừng Quý khách ghé thăm website chính thức của Tập đoàn Hoành Sơn.

Trang Website với tên miền “hoanhsongroup.net” là tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group). Việc truy cập trang Website của Hoanh Son Group đồng nghĩa với việc Quý khách/Người truy cập Website đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các quy định dưới đây:

1. Quyền sở hữu của Hoanh Son Group đối với các nội dung trên website

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, mã code đều thuộc bản quyền của Hoanh Son Group hoặc bên thứ ba cung cấp cho Hoanh Son Group. Bản quyền của Hoanh Son Group được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh: Copyright © 2016 by Hoanh Son Group. All rights reserved.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm thương hiệu, biểu tượng, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác... đều thuộc quyền sở hữu của Hoanh Son Group và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Hoanh Son Group chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Hoanh Son Group là xâm phạm quyền của Hoanh Son Group. Hoanh Son Group có quyền yêu cầu Quý khách/Người sử dụng Website chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. Quyền và trách nhiệm của Hoanh Son Group

Hoanh Son Group có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ Website mà không cần thông báo trước với Quý khách/Người sử dụng Website.

Hoanh Son Group có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.

Khi sử dụng Website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Hoanh Son Group. Vì vậy, Hoanh Son Group không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website.

Các thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của Quý khách/Người sử dụng website (do Quý khách/Người sử dụng website tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích hợp pháp của Hoanh Son Group. Hoanh Son Group cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Quý khách/Người sử dụng website cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành.

Mặc dù hệ thống đã được trang bị các tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên Internet mà có thể được bảo mật hoàn toàn. Do vậy, Hoanh Son Group không cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách/Người sử dụng website cung cấp sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Quý khách/Người sử dụng website.

Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được Quý khách/Người sử dụng website đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Hoanh Son Group được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Hoanh Son Group được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà Quý khách/Người sử dụng website đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Hoanh Son Group không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Quý khách/Người sử dụng website phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà Quý khách/Người sử dụng website gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của mình; điều đó có nghĩa Hoanh Son Group sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Ngoài ra, Hoanh Son Group có quyền từ chối một số tài liệu Quý khách/Người sử dụng website gửi mà không bắt buộc phải phản hồi lý do.

3.Quyền và trách nhiệm của Quý khách/Người sử dụng Website

Hoanh Son Group cho phép Quý khách/Người sử dụng website xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền như sau: Copyright © 2016 by Hoanh Son Group.

Quý khách/Người sử dụng website đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Hoanh Son Group; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của người sử dụng khác; Không can thiệp vào việc quản lý và vận hành website của Hoanh Son Group.

Quý khách/Người sử dụng website nhận thức rõ và chấp nhận rằng Hoanh Son Group và/hoặc các công ty thành viên/cán bộ nhân viên của Hoanh Son Group không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của người sử dụng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu Quý khách/Người sử dụng website không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì đề nghị chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website của Hoanh Son Group.

4. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam có liên quan. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Hoanh Son Group ghi nhận và hoan nghênh mọi ý kiến/góp ý của Quý khách/Người sử dụng website về nội dung website của Hoanh Son Group .

Hoanh Son Group có thể điều chỉnh nội dung các quy định sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website mà không cần phải thông báo trước.