The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
18/08/2016

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi hỗ trợ tầm nhìn, định hình văn hóa và phản ánh các giá trị của Tập đoàn. Đó là tinh hoa và bản sắc của Tập đoàn, bao gồm các nguyên tắc, niềm tin và các triết lý về giá trị.


UY TÍN – TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ
 

Uy tín: Lấy chữ "TÍN" làm cam kết. Luôn nỗ lực tối đa để cụ thể hóa các cam kết trong mọi hành động với các đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội

Tận tâm: Lấy chữ "TÂM" làm nền tảng. Mọi hành động luôn thượng tôn pháp luật, thể hiện đạo đức kinh doanh và văn hóa của Tập đoàn

Chuyên nghiệp: Luôn thể hiện tính "CHUYÊN NGHIỆP" trong mọi hành động

Hiệu quả: Đề cao tính "HIỆU QUẢ" vì lợi ích và các giá trị của doanh nghiệp, của các đối tác, khách hàng.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]