Khai thác khoáng sản

Là một lĩnh vực hoạt động mới nhưng được chú trọng đầu tư các thiết bị khai thác đồng bộ, hiện đại cho nên lĩnh vực khai thác khoáng sản của Hoanh Son Group đã mang lại nhiều kết quả to lớn cho Tập đoàn.

Hiện nay, Hoanh Son Group đang tập trung khai thác các loại khoáng sản bao gồm: quặng sắt, magan, kali, ... đặc biệt là đang cùng các đối tác tập trung triển khai thi công khai thác Mỏ muối Kali có quy mô 10 km2 tại tỉnh Khammuane - CHDCND Lào.