Chính thức vận hành hệ thống Website và Email Tập đoàn trên Internet

Ngày 26/9/2016, Tổng giám đốc Tập đoàn đã ký ban hành văn bản số 221TB/HS-BĐT v/v chính thức đưa hệ thống website và email của Tập đoàn vào hoạt động trên Internet

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email cá nhân

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email cá nhân và đăng nhập thành viên Website dành cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn

Danh sách tài khoản email cá nhân

Danh sách tài khoản Email của cac cá nhân, bộ phận trong Tập đoàn

Văn bản số 221 TB/HS-BĐT ngày 26/9/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn

Văn bản số 221 TB/HS-BĐT ngày 26/9/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn v/v chính thức đưa hệ thống website và email của Tập đoàn vận hành trên Internet

Tổ chức Đêm hội trăng rằm 2016 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, BCH Công đoàn phối hợp cùng BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ tổ chức Đêm hội Trăng rằm Tết Trung thu năm 2016 dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con, cháu của CBCNV người lao động trong Tập đoàn.