Khu đô thị - thương mại Hoành Sơn

 

.

.

.

Khu kinh tế Vũng Áng – Thị xã Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh