Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW

 

Đầu tư xây dựng một nhà máy phát điện độc lập sử dụng công nghệ xanh – công nghệ PV gồm các tấm pin mặt trời gắn trên đất với tổng công suất là 50 MWDC theo mô hình xây dựng – sở hữu – vận hành (BOO).

Đây là dự án được Tập đoàn Hoành Sơn lập kế hoạch đầu tư theo chủ trương phát triển năng lượng tái tạo của Đảng và Nhà nước và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
 

-    Xây dựng mới một nhà máy điện mặt trời công suất 50MW với điện năng phát trung bình hàng năm khoảng 62,985 triệu kWh.

-    Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110 kV công suất 63 MVA;

-    Xây dựng mới 15km đường dây 110 kV mạch đơn từ trạm nâng áp 22/110 kV để đấu nối vào hệ thống lưới điện khu vực (trạm 110kV Cẩm Xuyên).

-    Nhu cầu sử dụng đất : 65 ha.

-    Tổng mức đầu tư: 65,1 triệu USD
 

xã Cẩm Hòa – huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh