Tuyển dụng Quý I-2018

Tuyển dụng Quý I-2018

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Đầu tư Tập đoàn

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Đầu tư Tập đoàn

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) là Tập đoàn đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành trên địa bàn cả nước. Hiện nay, Tập đoàn Hoành Sơn đang triển khai đầu tư nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực khác nhau.