Chính sách thăng tiến

Chính sách thăng tiến

Tại Hoanh Son Group, tất cả các cán bộ nhân viên đều được tạo mọi cơ hội để thể hiện năng lực chuyên môn, trình độ quản lý, kỹ năng lãnh đạo. Qua một thời gian làm việc, theo nhu cầu phát triển của Tập đoàn, Ban Lãnh đạo Tập đoàn sẽ xem xét bổ nhiệm các chức danh trên cơ sở hệ thống đánh giá trình độ năng lực của mỗi một cá nhân.

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ nhân viên phát huy mọi khả năng, Hoanh Son Group luôn quan tâm và xây dựng môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến của mỗi một cá nhân trong Tập đoàn

Chính sách đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ

Xác định yếu tố quan trọng để đội ngũ cán bộ nhân viên phát huy sự sáng tạo và cống hiến cho Tập đoàn, Hoanh Son Group luôn cố gắng thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí đãi ngộ đảm bảo phù hợp với thị trường và theo điều kiện kinh doanh của Tập đoàn trong từng giai đoạn.